SKU
HI3897-010

Zamjenski reagensi za ispitivanje kiselosti maslinovog ulja - HI3897-010

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI3897-010 zamjenski su reagensi za određivanje kiselosti maslinovog ulja titracijom pomoću kompleta za ispitivanje kiselosti maslinovog ulja HI3897. Ima dovoljno reagensa za približno 10 testova koji će se koristiti s Hanninim test setom. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najmodernijem postrojenju i na svakoj boci jasno su označeni lot brojem i datumom isteka, radi praćenja.
  • Unaprijed pripremljeni reagensi za jednostavnu upotrebu
  • Priprema se s kemikalijama visoke čistoće
  • Označeno datumom isteka i brojem serije za sljedivost

HI3897-010 visokokvalitetni su reagensi koji su prethodno izmjereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i točna mjerenja kiselosti pomoću HI3897 kompleta za ispitivanje kiselosti maslinovog ulja. Ovi reagensi slijede metodu titracije kiselinske baze da bi se odredila koncentracija kiseline kao oleinska kiselina.

Za određivanje kiselosti maslinovog ulja, titrant natrijevog hidroksida reagira s kiselinama prisutnim u uzorku nakon otapanja u reagensu organskog otapala. Dodavanjem kap po kap osnovne otopine titranta, otopina poprima ružičastu boju kad dosegne konačnu krajnju točku. Broj mililitara titranta koji se koristi za postizanje krajnje točke odredit će postotak kiselosti. Ti su reagensi dizajnirani za upotrebu s uzorcima koji imaju očekivani raspon kiselosti od 0,00 do 1,00% kiselosti.

Sve cijene su izražene bez PDV-a i bez troškova dostave, osim ako nije drugačije navedeno. HANNA Instruments d.o.o. — Jure Kaštelana 19 — 10000 Zagreb (Hrvatska) — OIB 57503101510 ©2024 Sva prava pridržana