Pravila o privatnosti hannainst.hr

Hannainst.hr sakuplja neke Osobne podatke od svojih korisnika.

Vlasnik i kontrolor podataka

Hanna Instruments d.o.o.
Ulica Jure Kaštelana, 19 — 10000 Zagreb
Hrvatska

Vlasnička adresa e-pošte vlasnika: [email protected]

Vrste prikupljenih podataka

Među vrstama osobnih podataka koje hannainst,hr prikuplja, sama ili preko trećih strana, postoje: ime; prezime; broj telefona; naziv tvrtke; adresa; zemlja; email adresa; poštanski broj; grad; kolačići; podaci o upotrebi.

Potpuni detalji o svakoj vrsti prikupljenih osobnih podataka daju se u posebnim odjeljcima ove politike o privatnosti ili u posebnim tekstualnim objašnjenjima koja su prikazana prije prikupljanja podataka.
Korisnik osobne podatke može besplatno pružiti ili, u slučaju podataka o upotrebi, automatski prikupiti prilikom korištenja hannainst.hr.
Ako nije drugačije navedeno, svi podaci koje traži hannainst.hr obvezni su i ako njihovo pružanje nije omogućeno, hannainst.hr ne može pružiti svoje usluge. U slučajevima kada hannainst.hr izričito kaže da neki podaci nisu obvezni, korisnici su slobodni ne prenositi ove podatke bez posljedica po dostupnost ili funkcioniranje usluge.
Korisnici koji nisu sigurni koji su osobni podaci obvezni, slobodno mogu kontaktirati vlasnika.
Svaka upotreba Kolačića – ili drugih alata za praćenje – od strane hannainst.hr ili od strane vlasnika usluga trećih strana koje koristi hannainst.hr služi u svrhu pružanja usluge koju traži korisnik, pored bilo koje druge svrhe opisane u sadašnjem dokumentu i u pravilima o kolačićima, ako su dostupni.

Korisnici su odgovorni za sve osobne podatke treće strane dobivene, objavljene ili podijeljene putem hannainst.hr i potvrde da imaju suglasnost treće strane da podatke dostave vlasniku.

Način i mjesto obrade podataka

Načini obrade

Vlasnik poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere radi sprečavanja neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili neovlaštenog uništavanja podataka.
Obrada podataka provodi se korištenjem računala i / ili omogućenih IT alata, slijedeći organizacijske postupke i načine koji su strogo povezani s naznačenim svrhama. Osim vlasnika, podaci mogu u nekim slučajevima biti dostupni određenim tipovima odgovornih osoba, koji su uključeni u rad hannainst.hr (administracija, prodaja, marketing, pravna, sistemska administracija) ili vanjskim stranama (poput trećih – dio pružatelja tehničkih usluga, dobavljači pošte, pružatelji usluga hostinga, IT tvrtke, komunikacijske agencije) koje je imenovao, ako je potrebno, od strane vlasnika kao procesore podataka. Ažurirani popis ovih stranaka može se u bilo kojem trenutku zatražiti od Vlasnika.

Pravna osnova obrade

Vlasnik može obrađivati ​​osobne podatke koji se odnose na korisnike ako se primjenjuje jedno od sljedećeg:

 • Korisnici su dali svoj pristanak za jednu ili više određenih svrha. Napomena: Prema nekim zakonima, vlasniku se može omogućiti obrada osobnih podataka sve dok se korisnik ne usprotivi takvoj obradi („isključivanje“), bez da se mora osloniti na pristanak ili bilo koju drugu od sljedećih pravnih osnova. To se, međutim, ne primjenjuje kad god obrada osobnih podataka podliježe europskom zakonu o zaštiti podataka;
 • pružanje podataka je neophodno za postizanje ugovora s korisnikom i / ili za sve pred ugovorne obveze;
 • obrada je potrebna radi poštivanja zakonske obveze kojoj je Vlasnik podložan;
 • obrada je povezana sa zadatkom koji se provodi u javnom interesu ili u vršenju službene ovlasti date u vlasnika;
 • obrada je potrebna u svrhu legitimnih interesa koje slijedi Vlasnik ili treća strana.

U svakom slučaju, Vlasnik će rado pomoći u razjašnjenju konkretne pravne osnove koja se odnosi na obradu, a posebno je li pružanje osobnih podataka zakonski ili ugovorni zahtjev ili uvjet potreban za sklapanje ugovora.

Mjesto

Podaci se obrađuju u operativnim uredima Vlasnika i na bilo kojim drugim mjestima gdje se nalaze stranke uključene u obradu.

Ovisno o korisnikovoj lokaciji, prijenos podataka može uključivati ​​prijenos korisničkih podataka u zemlju koja nije njegova. Da bi saznali više o mjestu obrade takvih prenesenih podataka, korisnici mogu provjeriti odjeljak koji sadrži detalje o obradi osobnih podataka.

Korisnici također imaju pravo saznati pravnu osnovu prijenosa podataka u zemlju izvan Europske unije ili bilo koju međunarodnu organizaciju koju uređuje međunarodno javno pravo ili osnovana od dvije ili više država, poput UN-a, i o poduzetim sigurnosnim mjerama od strane Vlasnika radi zaštite svojih podataka.

Ako se dogodi takav prijenos, korisnici mogu saznati više tako što će provjeriti relevantne dijelove ovog dokumenta ili pitati vlasnika pomoću podataka navedenih u odjeljku za kontakt.

Vrijeme zadržavanja

Osobni se podaci obrađuju i pohranjuju onoliko dugo koliko to zahtijeva svrha u kojoj su prikupljeni.

Stoga:

 • Osobni podaci prikupljeni u svrhe povezane s izvršavanjem ugovora između Vlasnika i Korisnika čuvat će se dok takav ugovor nije u potpunosti izveden.
 • Osobni podaci prikupljeni u svrhu legitimnih interesa Vlasnika čuvat će se onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje tih svrha. Korisnici mogu pronaći određene informacije u vezi s legitimnim interesima koje nastoji Vlasnik u relevantnim dijelovima ovog dokumenta ili se obratiti Vlasniku.

Nadalje, Vlasnik može biti obvezan čuvati osobne podatke duže vrijeme, kad god je to potrebno radi izvršavanja zakonske obveze ili po nalogu nadležnog tijela. Nadalje, vlasnik može biti obvezan čuvati osobne podatke duže vrijeme, kad god je to potrebno radi izvršavanja zakonske obveze ili po nalogu nadležnog tijela.

Nakon isteka roka zadržavanja osobni se podaci brišu. Stoga se pravo pristupa, pravo brisanja, pravo ispravljanja i prenosivost podataka ne mogu ostvariti nakon isteka roka zadržavanja.

Svrhe obrade

Podaci koji se odnose na korisnika prikupljaju se kako bi vlasnik mogao pružiti svoje usluge, kao i za sljedeće svrhe: kontaktiranje korisnika, analitike, komentiranje sadržaja i interakcija s vanjskim društvenim mrežama i platformama.

Korisnici mogu pronaći dodatne detaljne informacije o takvim svrhama obrade i o određenim osobnim podacima koji se koriste u svaku svrhu u odgovarajućim odjeljcima ovog dokumenta.

Detaljne informacije o obradi osobnih podataka

Osobni se podaci prikupljaju u sljedeće svrhe i koristeći sljedeće usluge:

Analitika

Usluge sadržane u ovom odjeljku omogućuju vlasniku praćenje i analizu web prometa i može se koristiti za praćenje ponašanja korisnika.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics usluga je web analize koju pruža Google Ireland Limited („Google“). Google koristi prikupljene podatke za praćenje i pregeldavanje korištenja hannainst.hr, za pripremu izvješća o svojim aktivnostima i njihovo dijeljenje s drugim Googleovim uslugama.
Google može prikupljene podatke upotrijebiti za kontekstualizaciju i prilagodbu oglasa vlastite oglašivačke mreže.

Prikupljeni osobni podaci: Kolačići; Podaci o upotrebi.

Mjesto obrade: Irska – Pravila o privatnostiIsključi. Sudionik ‘Privacy Shield’ sporazuma.

Kontaktiranje korisnika

Obrazac za kontakt (hannainst.hr)

Ispunjavanjem kontaktnog obrasca svojim podacima, korisnik ovlašćuje hannainst.hr da koristi te detalje za odgovor na zahtjeve za informacije, citate ili bilo koju drugu vrstu zahtjeva koji je naznačen u zaglavlju obrasca.

Prikupljeni osobni podaci: adresa; grad; naziv tvrtke; zemlja; email adresa; ime; prezime; broj telefona; poštanski broj.

Popis za slanje e-pošte ili bilten (hannainst.hr)

Registracijom na popis za slanje e-pošte ili za bilten, korisnička adresa e-pošte bit će dodana na popis kontakata onih koji mogu primati e-poruke s informacijama komercijalne ili promotivne prirode u vezi s hannainst.hr. Vaša se adresa e-pošte može također dodati na ovaj popis kao rezultat prijave na hannainst.hr ili nakon kupnje.

Prikupljeni osobni podaci: adresa e-pošte.

Komentiranje sadržaja

Usluge komentiranja sadržaja omogućuju korisnicima da napišu i objavljuju svoje komentare o sadržaju hannainst.hr.
Ovisno o postavkama koje odabere vlasnik, korisnici mogu ostaviti i anonimne komentare. Ako među Osobnim podacima koje je dao Korisnik, postoji adresa e-pošte, ona se može koristiti za slanje obavijesti o komentarima na isti sadržaj. Korisnici su odgovorni za sadržaj vlastitih komentara.
Ako se instalira usluga komentiranja sadržaja koju pružaju treće strane, ona još uvijek može prikupljati podatke o web prometu za stranice na kojima je instalirana usluga komentara, čak i kada korisnici ne koriste uslugu komentiranja sadržaja.

Komentari na Facebooku (Facebook, Inc.)

Facebook Comments je usluga za komentiranje sadržaja koju pruža Facebook, Inc. omogućavajući korisniku da ostavi komentare i podijeli ih na Facebook platformi.

Prikupljeni osobni podaci: Kolačići; Podaci o upotrebi.

Mjesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Pravila o privatnosti. Sudionik ‘Privacy Shield’ sporazuma.

Interakcija s vanjskim društvenim mrežama i platformama

Ova vrsta usluge omogućuje interakciju s društvenim mrežama ili drugim vanjskim platformama izravno sa stranica hannainst.hr.
Interakcija i podaci dobiveni putem hannainst.hr uvijek podliježu korisnikovim privatnim postavkama za svaku društvenu mrežu.
Ova vrsta usluge i dalje može prikupljati podatke o prometu za stranice na kojima je usluga instalirana, čak i kada je korisnici ne koriste.
Preporučuje se odjaviti se s odgovarajućih usluga kako bi bili sigurni da obrađeni podaci na hannainst.hr nisu povezani natrag na korisnikov profil.

Facebook Like dugme i društveni widgeti (Facebook, Inc.)

Facebookov Like gumb i društveni widgeti su usluge koje omogućuju interakciju s Facebook društvenom mrežom koju pruža Facebook, Inc.

Prikupljeni osobni podaci: Kolačići; Podaci o upotrebi.

Mjesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Pravila o privatnosti. Sudionik ‘Privacy Shield’ sporazuma.

Twitterov tweet gumb i društveni widgeti (Twitter, Inc.)

Twitterov Tweet gumb i društveni widgeti su usluge koje omogućuju interakciju s društvenom mrežom Twitter koju pruža Twitter, Inc.

Prikupljeni osobni podaci: Kolačići; Podaci o upotrebi.

Mjesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Pravila o privatnosti. Sudionik ‘Privacy Shield’ sporazuma.

LinkedIn gumb i društveni widgeti (LinkedIn Corporation)

LinkedIn gumb i društveni widgeti su usluge koje omogućuju interakciju s društvenom mrežom LinkedIn koju pruža LinkedIn korporacija.

Prikupljeni osobni podaci: Kolačići; Podaci o upotrebi.

Mjesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Pravila o privatnosti. Sudionik ‘Privacy Shield’ sporazuma.

Prava korisnika

Korisnici mogu ostvarivati ​​određena prava u pogledu svojih podataka koje obrađuje Vlasnik.

Korisnici posebno imaju pravo učiniti sljedeće:

 • U svakom trenutku povući svoj pristanak. Korisnici imaju pravo povući pristanak tamo gdje su prethodno dali suglasnost za obradu njihovih osobnih podataka.
 • Protiviti se obradi njihovih podataka. Korisnici imaju pravo prigovoriti na obradu njihovih podataka ako se obrada provodi na pravnoj osnovi osim pristanka. Daljnje pojedinosti nalaze se u odjeljku koji slijedi u nastavku.
 • Pristupite njihovim podacima. Korisnici imaju pravo saznati da li podatke obrađuje Vlasnik, dobiti objavu o određenim aspektima obrade i dobiti kopiju podataka koji su u obradi.
 • Provjeriti i tražiti ispravljanje. Korisnici imaju pravo provjeriti točnost svojih podataka i tražiti da budu ažurirani ili ispravljeni.
 • Ograničiti obradu njihovih podataka. Korisnici imaju pravo, pod određenim okolnostima, ograničiti obradu svojih podataka. U ovom slučaju, Vlasnik neće obraditi njihove podatke u bilo koju drugu svrhu osim pohrane.
 • Ukloniti njihove osobne podatke ili na drugi način ukloniti. Korisnici imaju pravo, pod određenim okolnostima, dobiti podatke brisanja svojih podataka od Vlasnika.
 • Primiti njihove podatke i prenjeti ih drugom kontroloru. Korisnici imaju pravo primati svoje podatke u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom obliku te ih, ako je to tehnički izvedivo, bez ikakvih prepreka proslijediti drugom kontroleru. Ova odredba je primjenjiva pod uvjetom da se podaci obrađuju automatiziranim putem i da se obrada temelji na pristanku korisnika, na ugovoru u kojem je korisnik ili na pred ugovornim obvezama.
 • Uložite prigovor. Korisnici imaju pravo podnijeti zahtjev kod nadležnog tijela za zaštitu podataka.

Pojedinosti o pravu na prigovor na obradu

Ako se Osobni podaci obrađuju u javnom interesu, u vršenju službene ovlasti dodijeljene Vlasniku ili u svrhu legitimnih interesa kojima teži Vlasnik, korisnici mogu prigovoriti takvoj obradi pružanjem temelja povezanog s njihovom posebnom situacijom za opravdati prigovor.

Korisnici moraju znati da, međutim, ako se njihovi osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, mogu u svakom trenutku prigovoriti toj obradi bez pružanja opravdanja. Da bi saznali da li Vlasnik obrađuje osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, korisnici se mogu obratiti na odgovarajuće odjeljke ovog dokumenta.

Kako iskoristiti ta prava

Svaki zahtjev za ostvarivanje korisničkih prava može se uputiti Vlasniku putem podataka za kontakt koji su navedeni u ovom dokumentu. Ti zahtjevi se mogu izvršavati besplatno, a vlasnik će im odgovoriti u najkraćem mogućem roku i uvijek u roku od mjesec dana.

Pravila o kolačićima

Hannainst.hr koristi kolačiće. Da bi saznao više i za detaljnu obavijest o kolačićima, Korisnik se može konzultirati s Pravilima o kolačićima.

Dodatne informacije o Prikupljanju i obradi podataka

Legalna radnja

Osobni podaci korisnika mogu se koristiti u pravne svrhe od strane vlasnika na sudu ili u fazama koje vode do mogućih pravnih radnji proizašlih iz nepravilne uporabe hannainst.hr ili srodnih usluga.
Korisnik izjavljuje da je svjestan da se od vlasnika može zahtijevati otkrivanje osobnih podataka na zahtjev državnih tijela.

Dodatne informacije o osobnim podacima korisnika

Uz podatke sadržane u ovim pravilima o privatnosti, hannainst.hr može korisniku pružiti dodatne i kontekstualne informacije koje se odnose na određene usluge ili prikupljanje i obradu osobnih podataka na zahtjev.

Zapisi sustava i održavanje sustava

U svrhu rada i održavanja, hannainst.hr i bilo koje usluge treće strane mogu prikupljati datoteke koje bilježe interakciju s hannainst.hr (Zapisi sustava) u tu svrhu koriste druge osobne podatke (poput IP adrese).

Informacije koje nisu sadržane u ovom pravilu

Više pojedinosti o prikupljanju ili obradi osobnih podataka može se u bilo kojem trenutku zatražiti od Vlasnika. Pogledajte kontakt podatke na početku ovog dokumenta.

Kako se rješavaju zahtjevi “Ne prati”

Hannainst.hr ne podržava zahtjeve “Ne prati”.
Da biste utvrdili da li neka od usluga treće strane koje koristi ispunjava zahtjeve “Ne prati”, pročitajte njihova pravila o privatnosti.

Promjene ove politike o privatnosti

Vlasnik zadržava pravo na izmjene ove politike o privatnosti u bilo kojem trenutku davanjem obavijesti svojim korisnicima na ovoj stranici i, eventualno, unutar hannaisnt.hr i / ili – koliko je to tehnički i pravno moguće – slanjem obavijesti korisnicima putem bilo kojeg kontakta podaci dostupni vlasniku. Toplo se preporučuje često provjeravati ovu stranicu, odnoseći se na datum posljednje izmjene naveden na dnu.

Ako promjene utječu na aktivnosti obrade koje se obavljaju na temelju pristanka korisnika, vlasnik će pribaviti novu suglasnost od Korisnika, ako je potrebno.

Osobni podaci (ili podaci)

Sve informacije koje izravno, neizravno ili u vezi s drugim informacijama – uključujući osobni identifikacijski broj – omogućuju identifikaciju ili identifikaciju fizičke osobe.

Podaci o upotrebi

Informacije koje se automatski prikupljaju putem hannainst.hr (ili usluge treće strane zaposlene na hannainst.hr), koje mogu uključivati: IP adrese ili nazive domena računala koja koriste korisnici koji koriste hannainst.hr, URI adrese (Uniform Resource Identifier), vrijeme zahtjeva, način upotrebe za slanje zahtjeva serveru, veličinu datoteke primljene kao odgovor, brojčani kod koji označava status odgovora poslužitelja (uspješan ishod, pogreška, itd.), zemlja porijekla, značajki preglednika i operativnog sustava koje koristi Korisnik, različite vremenske podatke po posjetu (npr. vrijeme provedeno na svakoj stranici unutar aplikacije) i pojedinosti o putu koji slijedi unutar aplikacije s posebnim osvrtom na redoslijedom posjećenih stranica i drugim parametrima o operativnom sustavu uređaja i / ili IT okruženju korisnika.

Korisnik

Osoba koja koristi hannainst.hr i koja se, osim ako nije drugačije navedeno, podudara sa subjektom podataka

Subjekt podatala

Fizička osoba na koju se odnose osobni podaci.

Obrada podataka (ili nadzornik podataka)

Fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora, kako je opisano u ovoj politici privatnosti.

Kontrolor podataka (ili Vlasnik)

Fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje, pojedinačno ili zajedno s drugima, određuju svrhu i sredstva obrade osobnih podataka, uključujući sigurnosne mjere koje se odnose na rad i korištenje hannainst.hr. Upravitelj podataka, ako nije drugačije navedeno, vlasnik je hannainst.hr.

Hannainst.hr (ili ova aplikacija)

Način na koji se prikupljaju i obrađuju osobni podaci korisnika.

Servis

Usluga koju pruža hannainst.hr opisana je u relativnim izrazima (ako su dostupni) i na ovim stranicama / aplikacijama.

Europska unija (ili EU)

Ako nije drugačije navedeno, sve reference koje su u ovom dokumentu dane Europskoj uniji uključuju sve sadašnje članice Europske unije i Europskog gospodarskog prostora.

Kolačići

Male datoteke pohranjene u uređaju korisnika.

Pravne informacije

Ova izjava o privatnosti pripremljena je na temelju odredaba više zakonodavnih propisa, uključujući čl. 13/14 Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka).

Ova se politika privatnosti odnosi isključivo na hannainst.hr, ako u ovom dokumentu nije drugačije navedeno.

Posljednje ažuriranje: 16. rujna 2019

Sve cijene su izražene bez PDV-a i bez troškova dostave, osim ako nije drugačije navedeno. HANNA Instruments d.o.o. — Jure Kaštelana 19 — 10000 Zagreb (Hrvatska) — OIB 57503101510 ©2024 Sva prava pridržana