SKU
HI96778-25

Reagensi za određivanje ukupnog željeza (bočice od 16 mm) (25 ispitivanja) - HI96778-25

249,00 € 1.876,09 kn

Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 249,00 EUR (1.876,09 kn)

Na lageru
HI96778-25 zamjenski su reagensi za kolorimetrijsko određivanje ukupnog željeza. Ima dovoljno bočica za približno 25 testova koji će se koristiti s Hanninim stolnim fotometrima. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najmodernijem postrojenju i na svakom su pakovanju jasno označeni brojem i datumom isteka, radi praćenja.
  • Unaprijed pripremljeni reagensi za jednostavnu upotrebu
  • Priprema se s kemikalijama visoke čistoće
  • Označeno datumom isteka i brojem serije za sljedivost
HI96778-25 visokokvalitetni su reagensi koji su unaprijed izmjereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i točna mjerenja željeza pomoću Hanninih stolnih fotometara. Ovi reagensi slijede metodu fenantrolina za određivanje koncentracije željeza (Fe). Metoda ukupnog željeza mjeri sve oblike željeza, uključujući trovalentne željezne ione, dvovalentne željezne ione, otopljeno, suspendirano i složeno željezo. Za uzorke koji sadrže složeno / kelirano željezo ili suspendirano željezo, kao što su tipični uzorci otpadnih voda, potrebno je probavljanje uzorka kako bi se omogućilo cjelokupno željezo da reagira s reagensom.

Za određivanje željeza, svi željezni (Fe3 ) ioni reduciraju se u željezne (Fe2 ) ione prije nego što se u uzorak doda reagens fenantrolin. Reakcija između željeznih iona i reagensa uzrokuje stvaranje kompleksa narančasto obojene boje; što je veća koncentracija, to je boja dublja.

Kompatibilni fotometri uključuju:

  • HI83314
Sve cijene su izražene bez PDV-a i bez troškova dostave, osim ako nije drugačije navedeno. HANNA Instruments d.o.o. — Jure Kaštelana 19 — 10000 Zagreb (Hrvatska) — OIB 57503101510 ©2022 Sva prava pridržana