SKU
HI93735-0

Reagensi za kolorimetrijsko određivanje ukupne tvrdoće niskog, srednjeg i visokog raspona - HI93735-0

139,00 € 1.047,30 kn

Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 139,00 EUR (1.047,30 kn)

Na lageru

HI93735-0 su reagensi za kolorimetrijsko određivanje ukupne tvrdoće niskog, srednjeg i visokog raspona. Postoji dovoljno reagensa za 100 testova koji se mogu koristiti s Hanninim prijenosnim fotometrom ukupne tvrdoće EPA HI96735. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem vrhunskom pogonu i jasno su označeni brojem serije i datumom isteka na svakom paketu radi sljedivosti.  

  • Unaprijed izrađeni reagensi za jednostavnu upotrebu  
  • Pripremljeni s kemikalijama visoke čistoće  
  • Označeni datumom isteka i serijom broj radi sljedivosti 

Pojedinosti 

HI93735-0 su visokokvalitetni reagensi koji se unaprijed mjere, što korisnicima omogućuje postizanje brzih i točnih kolorimetrijskih mjerenja. Ovi reagensi slijede EPA preporučenu metodu 130.1 u kojoj reakcija između kalcija, magnezija i reagensa uzrokuje crveno-ljubičastu nijansu u uzorku. Ovisno o rasponu uzorka, koristit će se jedna od tri boce reagensa A, dok se reagens B i C koriste za sve raspone. Jednostavnim dodavanjem bočice tekućeg reagensa A, dvije kapi reagensa B i paketića reagensa C uzorku, reakcija između kalcija i magnezija i reagensa uzrokuje promjenu boje ovisno o koncentraciji. Intenzitet boje određuje kompatibilni fotometar HI96735 i koncentracija će biti prikazana. Rezultati će biti prikazani u mg/L (ppm) kao CaCO3. Ovi reagensi su dizajnirani za korištenje s uzorcima koji imaju očekivani raspon od 0 do 250 mg/L, 200 do 500 mg/L ili 400 do 750 mg/L kao ukupne tvrdoće CaCO3.  

 

Specifikacije 

Pakiranje 

Paketi i boce 

Količina 

100 testova 

Metoda  

Prilagodba metode koju preporučuje EPA 130.1 Sve cijene su izražene bez PDV-a i bez troškova dostave, osim ako nije drugačije navedeno. HANNA Instruments d.o.o. — Jure Kaštelana 19 — 10000 Zagreb (Hrvatska) — OIB 57503101510 ©2022 Sva prava pridržana