SKU
HI3831T-050

Zamjenski komplet reagensa za ispitivanje ukupnog klora (50 ispitivanja) - HI3831T-050

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI3831T-050 zamjenski su reagensi za kolorimetrijsko određivanje ukupnog klora s kompletom za ispitivanje ukupnog klora HI3813T. Ima dovoljno reagenasa za približno 50 testova koji će se koristiti s Hanninim test setom. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najmodernijem postrojenju i na svakom su pakovanju jasno označeni brojem i datumom isteka, radi praćenja.
  • Unaprijed pripremljeni reagensi za jednostavnu upotrebu
  • Priprema se s kemikalijama visoke čistoće
  • Označeno datumom isteka i brojem serije za sljedivost

HI3831T-050 visokokvalitetni su reagensi koji su prethodno izmjereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i točna mjerenja ukupnog klora pomoću kemijskog pribora. Ovi reagensi slijede DPD (N, N-dietil-p-fenilendiamin) metodu za određivanje ukupne koncentracije klora.

Za određivanje ukupnog klora, uzorak se prvo namjesti na pH blizu 6,3. Kad se DPD reagens doda uzorku koji sadrži klor, reagens se odmah oksidira. Reakcija između klora i reagensa uzrokuje stvaranje kompleksa crvene boje; što je veća koncentracija, to je boja dublja. Uključena je kocka za usporedbu boja za preciznu, uspoređenu, vizualnu analizu za određivanje ukupne koncentracije klora. Ti su reagensi dizajnirani za upotrebu s uzorcima koji imaju očekivani raspon ukupnog klora od 0,0 do 2,5 mg / L (ppm) Cl2.

Sve cijene su izražene bez PDV-a i bez troškova dostave, osim ako nije drugačije navedeno. HANNA Instruments d.o.o. — Jure Kaštelana 19 — 10000 Zagreb (Hrvatska) — OIB 57503101510 ©2024 Sva prava pridržana