SKU
HI707-25

Reagesni za nitrite (Niski Raspon) za Checker® (25 Tests) - HI707-25

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI707-25 su zamjenski reagensi za Checker® za amonijak niskog raspona HI707 HC. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najmodernijem postrojenju i na svakoj boci jasno su označeni brojem i datumom isteka, radi praćenja.

Detalji

HI707-25 su visokokvalitetni reagensi koji su unaprijed izmjereni, omogućujući korisnicima postizanje brzih i točnih mjerenja pomoću Checkera® za nitrite niskog raspona HC. Ovi reagensi slijede metodu dijazotizacije u kojoj reakcija nitrita i reagensa izaziva ružičastu nijansu u uzorku. Jednostavnim dodavanjem paketa HI707-25 reagensa u uzorak, reakcija će se odvijati i HI707 će odrediti koncentraciju iz proizvedene boje. Rezultati će biti prikazani u ppb nitrita. Ovi reagensi dizajnirani su za upotrebu u uzorcima s očekivanim rasponom od 0 do 600 ppb nitrita.

Otopine

Pakiranje Paketi
Količina 25
Metoda prilagodba EPA metode dijazotizacije 354.1. Reakcija između nitrita i reagensa uzrokuje ružičastu nijansu u uzorku.

Sve cijene su izražene bez PDV-a i bez troškova dostave, osim ako nije drugačije navedeno. HANNA Instruments d.o.o. — Jure Kaštelana 19 — 10000 Zagreb (Hrvatska) — OIB 57503101510 ©2024 Sva prava pridržana