SKU
HI3874

Kemijski test za ispitivanje nitrata

52,00 € 391,79 kn

Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 52,00 EUR (391,79 kn)

Na lageru

HI3874 je kemijski test kit koji koristi metodu redukcije kadmija za mjerenje nitrata. HI3874 se isporučuje zajedno sa svim reagensima i opremom potrebnom za provođenje približno 100 testova.

  • Unaprijed pripremljeni reagensi za jednostavnu upotrebu
  • Svi reagensi označeni datumom isteka i brojem serije radi sljedivosti
  • Kocka za usporedbu boja za jednostavno određivanje

HI3874 je kolorimetrijski kemijski test koji određuje koncentraciju nitrata u uzorcima unutar raspona od 0 do 50 mg/L (ppm) kao nitrat-dušik (NO3--N). HI3874 se isporučuje sa svim potrebnim reagensima i opremom za provođenje analize. Komplet za testiranje sadrži dovoljno reagensa za provođenje približno 100 testova.

Značajke na prvi pogled

Dovršeno postavljanje

  • Svi potrebni materijali uključeni su u komplet za testiranje, kao što su staklena kiveta, kocka za usporedbu boja i paketi reagensa.

Visoka rezolucija

  • Očitavanja od 0 do 50 mg/L određuju se na rezoluciju od 10 mg/L.

Dostupni zamjenski reagensi

  • Nema potrebe kupovati novi komplet kada su reagensi potrošeni. HI3874-100 se može naručiti za zamjenu reagensa isporučenih s kompletom.

Značaj korištenja

Dušika ima u izobilju u Zemljinoj atmosferi i prisutan je u vodi u obliku nitrata, nitrita i amonijaka. Biljke koriste dušik kao hranjivu tvar za izgradnju proteina prateći ga kroz svoj korijenski sustav. Nitrati su prisutni u vodi uglavnom zbog padalina, razgradnjom organske tvari i otjecanjem od zagađivača koje je stvorio čovjek kao što su otpadne vode i gnojiva. Gotovo sve površinske vode imaju mjerljivu razinu nitrata, a umjerena količina se smatra blagotvornom. Međutim, velike količine nitrata mogu dovesti do eutrofikacije što može rezultirati smanjenom razinom otopljenog kisika u vodi.

 

Specifikacije

Ime specifikacije

Detalji

SKU

HI3874

Tip

kolorimetrija

Najmanji prirast

10 mg/L (ppm)

Metoda

Redukcija kadmija

Broj testova

100 otprilike

Informacije o naručivanju

Komplet za testiranje HI3874 dolazi sa 100 paketa nitratnog reagensa, staklenom kivetom i kockom za usporedbu boja.

Reagens

HI3874-100

Raspon nitrata

0-50 mg/L (ppm)

Prijedlog 65

UPOZORENJE: Ovaj proizvod vas može izložiti kemikalijama uključujući kadmij, za koji je u državi Kalifornija poznato da uzrokuje rak i urođene mane ili druge reproduktivne štete.

 Sve cijene su izražene bez PDV-a i bez troškova dostave, osim ako nije drugačije navedeno. HANNA Instruments d.o.o. — Jure Kaštelana 19 — 10000 Zagreb (Hrvatska) — OIB 57503101510 ©2022 Sva prava pridržana