SKU
HI3874

Kemijski test za ispitivanje nitrata

322,00 kn
Na lageru

HI3874 je kemijski test kit koji koristi metodu redukcije kadmija za mjerenje nitrata. HI3874 se isporučuje zajedno sa svim reagensima i opremom potrebnom za provođenje približno 100 testova.

  • Unaprijed pripremljeni reagensi za jednostavnu upotrebu
  • Svi reagensi označeni datumom isteka i brojem serije radi sljedivosti
  • Kocka za usporedbu boja za jednostavno određivanje

HI3874 je kolorimetrijski kemijski test koji određuje koncentraciju nitrata u uzorcima unutar raspona od 0 do 50 mg/L (ppm) kao nitrat-dušik (NO3--N). HI3874 se isporučuje sa svim potrebnim reagensima i opremom za provođenje analize. Komplet za testiranje sadrži dovoljno reagensa za provođenje približno 100 testova.

Značajke na prvi pogled

Dovršeno postavljanje

  • Svi potrebni materijali uključeni su u komplet za testiranje, kao što su staklena kiveta, kocka za usporedbu boja i paketi reagensa.

Visoka rezolucija

  • Očitavanja od 0 do 50 mg/L određuju se na rezoluciju od 10 mg/L.

Dostupni zamjenski reagensi

  • Nema potrebe kupovati novi komplet kada su reagensi potrošeni. HI3874-100 se može naručiti za zamjenu reagensa isporučenih s kompletom.

Značaj korištenja

Dušika ima u izobilju u Zemljinoj atmosferi i prisutan je u vodi u obliku nitrata, nitrita i amonijaka. Biljke koriste dušik kao hranjivu tvar za izgradnju proteina prateći ga kroz svoj korijenski sustav. Nitrati su prisutni u vodi uglavnom zbog padalina, razgradnjom organske tvari i otjecanjem od zagađivača koje je stvorio čovjek kao što su otpadne vode i gnojiva. Gotovo sve površinske vode imaju mjerljivu razinu nitrata, a umjerena količina se smatra blagotvornom. Međutim, velike količine nitrata mogu dovesti do eutrofikacije što može rezultirati smanjenom razinom otopljenog kisika u vodi.

 

Specifikacije

Ime specifikacije

Detalji

SKU

HI3874

Tip

kolorimetrija

Najmanji prirast

10 mg/L (ppm)

Metoda

Redukcija kadmija

Broj testova

100 otprilike

Informacije o naručivanju

Komplet za testiranje HI3874 dolazi sa 100 paketa nitratnog reagensa, staklenom kivetom i kockom za usporedbu boja.

Reagens

HI3874-100

Raspon nitrata

0-50 mg/L (ppm)

Prijedlog 65

UPOZORENJE: Ovaj proizvod vas može izložiti kemikalijama uključujući kadmij, za koji je u državi Kalifornija poznato da uzrokuje rak i urođene mane ili druge reproduktivne štete.

 Sve cijene su izražene bez PDV-a i bez troškova dostave, osim ako nije drugačije navedeno. HANNA Instruments d.o.o. — Jure Kaštelana 19 — 10000 Zagreb (Hrvatska) — OIB 57503101510 ©2022 Sva prava pridržana