SKU
HI84530-60

Reagens za vodikov peroksid za titracijsku kiselost u vodi na mini titratoru - HI84530-60

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI84530-60 je bočica od 30 ml reagensa vodikovog peroksida koja se koristi za uzorke na HI84530 titracijske kiselosti za analizu vode. Uzorci vode koji sadrže polivalentne katione (npr. Željezo, aluminij, krom, mangan itd.) Mogu polako reagirati s titrantom, što uzrokuje zanošenje krajnje točke. U ovakav uzorak potrebno je dodati nekoliko kapi reagensa vodikovog peroksida HI84530-60 kako bi se povećala brzina hidrolize prisutnih metalnih iona.
  • Prethodno izmjerena otopina
  • Jasno označeni brojem serije i datumom isteka
  • Nepropusna boca s nepropusnom zaštitom kako bi se osigurala kvaliteta

Vodikov peroksid reagens za titracijsku kiselost u vodi

HI84530-60 je boca od 30 ml otopine vodikovog peroksida koja se koristi za obradu uzoraka vode koji sadrže hidrolizirajuće soli ili polivalentne katione (poput željeza, aluminija, mangana i kroma) za precizno određivanje vrijednosti kiselosti.
Sve cijene su izražene bez PDV-a i bez troškova dostave, osim ako nije drugačije navedeno. HANNA Instruments d.o.o. — Jure Kaštelana 19 — 10000 Zagreb (Hrvatska) — OIB 57503101510 ©2024 Sva prava pridržana