SKU
HI84533-60

Reagens za vodikov peroksid za mini titrator i određivanje formol broja HI84533-60

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI84533-60 je bočica od 30 ml reagensa vodikovog peroksida koja se koristi za uzorke na mini titratoru HI84533 i formol broj za analizu vina i voćnih sokova. Mini titrator HI84533 dizajniran je za određivanje nižih i visokih vrijednosti vrijednosti formola u vinu i voćnom soku. Uzorci vina ili voćnih sokova koji sadrže visoke razine sumpornog dioksida (SO2) mogu uvesti pogrešku u određivanju broja formola. U takve uzorke potrebno je dodati nekoliko kapi HI84533-60 reagensa vodikovog peroksida kako bi se neutralizirao SO2 prije titracije.
  • Prethodno izmjerena otopina
  • Jasno označeni brojem serije i datumom isteka
  • Zrakonepropusna boca s nepropusnom zaštitom

Detalji

HI84533-60 je bočica od 30 ml reagensa vodikovog peroksida koja je potrebna za uzorke vina i voćnih sokova koji sadrže visoku razinu SO2. Reagens neutralizira prisutan SO2 i osigurava točno određivanje broja formola.

Sadržaj aminokiselina i drugih dušikovih spojeva u vinu ili voćnom soku određuje se titracijom kiselinske baze do fiksne pH vrijednosti i izražava kao ukupni dušik koji se asimilira. Određivanje broja formola moguće je samo nakon neutralizacije prisutnih titrabilnih kiselina podešavanjem pH s reagensom HI84533-62, nakon čega slijedi blokada amino skupina reakcijom s osnovnim reagensom HI84533-61 formol. Zatim se vrši titracija s otopinom titranta HI84533-50.

Sve cijene su izražene bez PDV-a i bez troškova dostave, osim ako nije drugačije navedeno. HANNA Instruments d.o.o. — Jure Kaštelana 19 — 10000 Zagreb (Hrvatska) — OIB 57503101510 ©2024 Sva prava pridržana