SKU
HI7042S

Galvanska otopina otopljenog kisika u elektrolitima (30 ml) - HI7042S

26,00 €
Na lageru
Otopina za punjenje elektrolita HI7042S razvijena je za Hanninu galvansku sondu za otopljeni kisik. Presudno je imati ispravnu otopinu elektrolita za rad sonde za otopljeni kisik.
  • Prikladna bočica s kapaljkom
  • Napravljeno od kemikalija za reagens

Detalji:

HI7042S je dizajniran za punjenje otopine elektrolita za galvanske sonde za otopljeni kisik. Tehnologija galvanskog senzora ne zahtijeva vanjski napon jer je razlika u potencijalu između katode i anode veća od 0,5 volta. Galvanski DO senzori sastoje se od dvije elektrode, cinkove anode i srebrne katode, koje su uronjene u otopinu elektrolita. Propusna membrana za kisik odvaja anodu i katodu od vode koja se mjeri. Kisik difundira kroz membranu i u interakciji s unutarnjim dijelovima sonde stvara električnu struju proporcionalnu koncentraciji kisika u otopini.

Sve cijene su izražene bez PDV-a i bez troškova dostave, osim ako nije drugačije navedeno. HANNA Instruments d.o.o. — Jure Kaštelana 19 — 10000 Zagreb (Hrvatska) — OIB 57503101510 ©2024 Sva prava pridržana