SKU
HI747-25

Reagensi za bakar (Niski Raspon) za Checker® HC (25 Testova) - HI747-25 (Test)

17,00 €
Na lageru
HI747-25 su zamjenski reagensi za HI747 Checker® za bakar niskog raspona HC. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najmodernijem postrojenju i na svakom su pakovanju jasno označeni brojem i datumom isteka, radi praćenja.

Detalji

HI747-25 su visoke kvalitete reagensa koji su unaprijed izmjereni, omogućujući korisnicima da postignu brzo i precizno mjerenje sa svojim Checkerom® za bakar niskog raspona HC. Ovi reagensi slijede metodu Bicinchoninate u kojoj reakcija između bakra i reaktiranja uzrokuje ljubičastu nijansu u uzorku. Jednostavnim dodavanjem paketa HI747-25 reagensa na uzorak, reakcija će se odvijati i HI747 će odrediti koncentraciju iz boje koja se proizvodi. Rezultati će biti prikazani u ppb bakra. Ti reagensi su dizajnirani da se koriste s uzorcima koji imaju očekivani raspon od 0 do 999 ppb bakra.

Otopine

Pakiranje Paketi
Količina 25
Metoda prilagodbu metode SGP-a. Reakcija između bakra i bicinchoninata reagensa uzrokuje ljubičastu nijansu u uzorku.
Sve cijene su izražene bez PDV-a i bez troškova dostave, osim ako nije drugačije navedeno. HANNA Instruments d.o.o. — Jure Kaštelana 19 — 10000 Zagreb (Hrvatska) — OIB 57503101510 ©2024 Sva prava pridržana