SKU
HI702-25

Reagensi za bakar za Checker® visokog raspona (25 Testova) HI702-25

18,00 €
Na lageru
HI702-25 su zamjenski reagensi za bakar HI702 Checker® HC za bakar. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najmodernijem postrojenju i na svakom su pakovanju jasno označeni brojem i datumom isteka, radi praćenja.
  • Unaprijed pripremljeni reagensi za jednostavnu upotrebu
  • Priprema se s kemikalijama visoke čistoće
  • Označeno datumom isteka i brojem serije za sljedivost

Detalji

HI702-25 su visokokvalitetni reagensi koji su unaprijed izmjereni, omogućujući korisnicima postizanje brzih i točnih mjerenja pomoću Checkera® za bakar visokog raspona HC. Ovi reagensi slijede metodu Bicinchoninate u kojoj reakcija između bakra i reaktiranja uzrokuje ljubičastu nijansu u uzorku. Jednostavnim dodavanjem paketa HI702-25 reagensa u uzorak, reakcija će se odvijati i HI702 će odrediti koncentraciju iz proizvedene boje. Rezultati će biti prikazani u ppm bakra. Ovi reagensi dizajnirani su da se koriste sa uzorcima koji imaju očekivani raspon bakra od 0,00 do 5,00 ppm.

Specifikacije

Pakiranje paket
Količina 25
Metoda prilagodbu metode SGP-a. Reakcija između bakra i bicinchoninata reagensa uzrokuje ljubičastu nijansu u uzorku.
Sve cijene su izražene bez PDV-a i bez troškova dostave, osim ako nije drugačije navedeno. HANNA Instruments d.o.o. — Jure Kaštelana 19 — 10000 Zagreb (Hrvatska) — OIB 57503101510 ©2024 Sva prava pridržana