SKU
HI38049-100

Komplet za ispitivanje amonijaka za zamjenske reagense za slatku vodu (100 ispitivanja) - HI38049-100

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI38049-100 zamjenski su reagensi za kolorimetrijsko određivanje amonijaka na disku Checker (kao NH3-N) s kompletom za ispitivanje amonijaka HI39049 za slatku vodu. Ima dovoljno reagenasa za 100 testova koji će se koristiti s Hanninim test setom. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najmodernijem postrojenju i na svakoj boci jasno su označeni lot brojem i datumom isteka, radi praćenja.
  • Unaprijed pripremljeni reagensi za jednostavnu upotrebu
  • Priprema se s kemikalijama visoke čistoće
  • Označeno datumom isteka i brojem serije za sljedivost
Sve cijene su izražene bez PDV-a i bez troškova dostave, osim ako nije drugačije navedeno. HANNA Instruments d.o.o. — Jure Kaštelana 19 — 10000 Zagreb (Hrvatska) — OIB 57503101510 ©2024 Sva prava pridržana