SKU
HI93703-59

Aktivni ugljen (10 g) - HI93703-59

27,00 €
Na lageru
Reagens s aktivnim ugljenom HI93703-59 služi za kolorimetrijsko određivanje smanjenja koncentracije šećera u vinu pomoću fotometra HI83746. Ovaj visokokvalitetni reagens proizveden je u našem vrhunskom pogonu i jasno je označen brojem serije i datumom valjanosti na svakoj boci radi sljedivosti.
  • Unaprijed pripremljeni reagensi za jednostavnu upotrebu
  • Priprema se s kemikalijama visoke čistoće
  • Označeno datumom isteka i brojem serije za sljedivost
Prije analize crveno vino mora se obezbojiti aktivnim ugljenom. Fenoli prisutni u vinu ometaju Fehlingovu reakciju reduciranja šećera. Korištenjem nekoliko mjerica aktivnog ugljena HI93703-59 i filtrirajućeg papira, fenoli se mogu ukloniti kako bi se osigurala točna analiza smanjenja koncentracije šećera.
Sve cijene su izražene bez PDV-a i bez troškova dostave, osim ako nije drugačije navedeno. HANNA Instruments d.o.o. — Jure Kaštelana 19 — 10000 Zagreb (Hrvatska) — OIB 57503101510 ©2024 Sva prava pridržana