SKU
HI3820-100

Zamjenski reagensi za kemijske testove za kiselost (100 ispitivanja) - HI3820-100

Na lageru

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI3820-100 su reagensi za određivanje kiselosti titracijom pomoću kemijskog pribora za ispitivanje kiselosti. Ima dovoljno reagenasa za približno 100 testova koji će se koristiti s Hanninim test setom. Ovi visokokvalitetni reagensi proizvedeni su u našem najmodernijem postrojenju i na svakom su pakovanju jasno označeni brojem i datumom isteka, radi praćenja.
  • Unaprijed pripremljeni reagensi za jednostavnu upotrebu
  • Priprema se s kemikalijama visoke čistoće
  • Označeno datumom isteka i brojem serije za sljedivost
HI3820-100 visokokvalitetni su reagensi koji su prethodno izmjereni, što omogućava korisnicima da postignu brza i točna mjerenja kiselosti pomoću kemijskog pribora. Ovi reagensi slijede metodu metil oranža / fenolftalein za određivanje koncentracije jake kiseline / ukupne kiseline.
Sve cijene su izražene bez PDV-a i bez troškova dostave, osim ako nije drugačije navedeno. HANNA Instruments d.o.o. — Jure Kaštelana 19 — 10000 Zagreb (Hrvatska) — OIB 57503101510 ©2024 Sva prava pridržana